Våra Kurser

2-dagars chefsutbildning

Ny som chef

Utbildningen ger dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare och skapa engagemang inför arbetsuppgifterna. Du får konkreta verktyg och metoder för att utveckla både medarbetare och verksamheten. Utbildningen ger dig ett ”körkort” i chef- och ledarskap och hjälper dig att forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som nyligen tillträtt en tjänst som ny chef eller  står i begrepp att göra det.

Målsättning:
Målet är att ge dig en bred bas inom ledarskap och chefskap för att förbereda dig för rollen som chef eller för att utvecklas som chef.

Innehåll:
Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

 • Kunskap om vad chefsrollen innebär
 • Lära dig hur du blir framgångsrik som chef
 • Verktyg för att hantera konflikter
 • Förståelse för och verktyg för stresshantering
 • Struktur för medarbetarsamtalen
 • Kunskap om hur du övertygar, påverkar, når och kommunicerar bra
 • Lära dig det viktigaste inom arbetsrätten
Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare.
Utbildningen genomförs tillsammans med Hjärtum Utbildning AB

Deltagaravgifter

Klassrumskurs: 10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 9.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Kurstillfällen

29 – 30 sep. 2022 Göteborg

20 – 21 okt. 2022 Stockholm

27 – 28 okt. 2022 Malmö

24 – 25 nov. 2022 Stockholm

Vill du boka? Maila till: martin@leveluppartners.se

2-dagars chefsutbildning

Påbyggnadsutbildning för nya chefer

Utbildningen är en fortsättning på grundutbildningen Ny som chef, för dig som vill gå vidare i din utveckling som chef och ledare och få ytterligare verktyg att använda i ditt ledarskap. Med grunderna i ledarskap i bagaget och praktisk erfarenhet av rollen som chef är du nu redo att ta nästa kliv.

Du får tillgång till modeller för att skapa tydlighet och trygghet i organisationen och får insikter i hur ska göra för att sikta rätt i ditt ledarskap och nyttja hela din potential.

Du får kunskap om hur framtidens ledarskapstrender ser ut och fördjupar dina kunskaper i hur du kan utveckla individen, såväl som gruppen, du leder.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som har gått grundutbildningen Ny som chef eller motsvarande utbildning. Den passar även dig som arbetat en tid som chef, men inte gått någon utbildning i ledarskap tidigare, och som har behov av att få både teori och praktik att falla på plats.

Målsättning:
Målet med utbildningen är att vidareutveckla dig som chef och föra in fler dimensioner i ditt ledarskap.

Innehåll:
Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

 • Chefsrollen under utveckling
 • Processynsättet i ledarrollen
 • 8 ledningsprinciper
 • Jobba optimalt med feedback
 • Hantera olika typer av samtal
 • Beslutsfattande och delegering
 • Motivationsfaktorer
 • Coachande ledarskap
 • Det kommunikativa ledarskapet
Vidareutveckla dig och väx i din chefsroll – för in fler dimensioner i chefskapet och nyttja hela din ledarpotential!
Utbildningen genomförs tillsammans med Hjärtum Utbildning AB

Deltagaravgift 11.980 kr per person (exkl. moms). Lunch, fika och dokumentation ingår i avgiften.

Kurstillfällen

1 – 2 dec. 2022 i Stockholm

Vill du boka? Maila till: martin@leveluppartners.se

Boka

2-dagars ledarskapsutbildning

Chefens svåra samtal

Kurs i att hålla konstruktiva medarbetarsamtal och svåra samtal – förbered dig inför de samtal du håller som chef, så blir de både lättare och mer produktiva och skapar mindre oro och stress.

Kursen lär dig att planera, genomföra och följa upp medarbetarsamtal på ett sätt som utvecklar individen och öppnar upp samarbetet mellan medarbetaren, dig som chef och företaget.

Du lär dig också hur du bäst förbereder dig inför de svåra samtalen och hur du kan bemöta olika typer av besvärliga beteenden som låg prestation, missbruk, mobbning mm.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är chef eller ledare och som vill ha praktisk kunskap i hur du genomför medarbetarsamtal och svåra samtal med din personal.

Målsättning:
Du lär dig att planera och genomföra konstruktiva och meningsfulla medarbetarsamtal samt att hantera de mer svåra samtalen, om t ex misskötsel, drogmissbruk eller kränkande behandling.

Innehåll:
Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

 • Samtalsmetodik i praktiken
 • Olika kommunikationsverktyg
 • Medarbetarsamtalet – ett verktyg för tydlighet
 • Arbetssätt kring medarbetarsamtalet
 • Utvärdering av medarbetarens kompetens och arbetsresultat
 • Förberedelser inför svåra samtal
 • Praktiska exempel – lösningar på svåra samtal
 • Hantera olika jobbiga beteendestilar
 • Hur du minskar känslor av obehag inför svåra samtal
Slipp oro och stress inför chefssamtalen – lär dig hur du hanterar både medarbetarsamtal och svåra samtal!

Företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans.

Fördelar med anpassad utbildning:

Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar.

Kurstillfällen

Vi arrangerar kursen när det passar er.

Vill du boka eller få en offert? Maila till: martin@leveluppartners.se

2-dagars arbetsledarutbildning

Så gör du för att lyckas i arbetsledarrollen

Det här är utbildningen för dig som är arbetsledare och vill lära dig hur du bäst leder och fördelar arbetet, hur du prioriterar och planerar i din arbetsvardag och hur du kommunicerar med gruppen.

Målgrupp:
Du som är ny i din roll som arbetsledare, gruppledare, teamledare m fl. Utbildningen passar också för dig som arbetat som arbetsledare några år, men som inte gått någon ledarskapsutbildning förut, eller vill uppdatera ditt ledarskap.

Målsättning:
Efter arbetsledarutbildningen har din säkerhet som ledare ökat och grunden är lagd för ett framgångsrikt, modigt och kreativt ledarskap.

Du har fått insikter som hjälper dig att möta förväntningar och krav från andra.

Du har fått verktyg för att på ett tryggt och övertygande sätt leda och motivera dina medarbetare, så att verksamhetens mål uppfylls och arbetet utförs på bästa sätt.

Du har påbörjat processen med att forma ditt eget personliga ledarskap och lärt dig tekniker för effektiv samverkan i grupp.

Innehåll:
Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

 • Grunderna i ledarskap – ledarrollen.
 • Leda utan chefsposition – så gör du!
 • Teamet – samarbete, roller och krav.
 • Prioritering och planering i arbetsvardagen.
 • Kommunikation – viktigt i ledarrollen.
 • Konflikter – så hanterar du dem.
 • Arbetsrätt – vad du måste veta som arbetsledare.

Lär dig att arbetsleda din grupp och bli bekväm med det nya ansvar arbetsledarrollen medför.

Utbildningen genomförs tillsammans med Hjärtum Utbildning AB

Deltagaravgifter

Klassrumskurs: 8.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 7.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Kurstillfällen

25 – 26 okt. 2022 Malmö

22 – 23 nov. 2022 Stockholm

Vill du boka? Maila till: martin@leveluppartners.se

2-dagars ledarskapsutbildning

Ledare men inte chef

Utbildningen ger dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare och skapa engagemang inför uppdraget. Du får konkreta verktyg och metoder för att utveckla både medarbetare och verksamheten. Utbildningen ger dig en bra grund i ledarskap och hjälper dig att forma ett tydligt och framgångsrikt ledarskap. Du kommer växa i din ledarroll och få verktyg för att utveckla dina ansvarsområden.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är samordnare, koordinator, teamledare, projektledare, arbetsledare eller liknande.

Målsättning:
Målet är ge dig en stabil grund att stå på i din ledarroll.

Innehåll:
Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

 • Vad ledarrollen innebär
 • Framgångsfaktorer för ledare
 • Kommunikativt ledarskap
 • Hur olika personlighetstyper fungerar och agerar
 • Hur man undanröjer hinder för sig själv och medarbetarna
 • Målstyrning på medarbetarnivå
 • Konflikthantering
 • Det viktigaste inom arbetsrätten
Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare! Välkommen!

Företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans.

Fördelar med anpassad utbildning:

Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar.

Kurstillfällen

Vi arrangerar kursen när det passar er.

Vill du boka eller få en offert? Maila till: martin@leveluppartners.se

2-dagars chefsutbildning

Chefshantverket – Grundkurs

Utbildningen ger dig konkreta verktyg och metoder för att utveckla din och dina medarbetares kommunikation.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är samordnare, koordinator, teamledare, projektledare, arbetsledare eller liknande.

Målsättning:
Målet är att ge dig kommunikativa strategier och verktyg för ditt ledarskap.

Innehåll:
Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

 • Att leda genom kommunikation
 • Bättre dialog med kollegor
 • Feedback
 • Coachande ledarskap
 • Att ta fram en kommunikationsplan
Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare! Välkommen!

Företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans.

Fördelar med anpassad utbildning:

Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar.

Kurstillfällen

Vi arrangerar kursen när det passar er.

Vill du boka eller få en offert? Maila till: martin@leveluppartners.se

2-dagars chefsutbildning

Tillitsbaserat ledarskap

Tillitsbaserat ledarskap är ett ledarskap som tar till vara medarbetarnas fulla potential på ett bättre sätt än hos ett mer kontrollerande ledarskap.

Ta tillvara medarbetarnas fulla potential

Tillitsbaserat ledarskap är ett ledarskap som tar till vara medarbetarnas fulla potential på ett bättre sätt än vad ett mer kontrollerande ledarskap gör. Det väcker den inre motivationen hos medarbetarna i en organisation och får människor att växa och utvecklas.

Lär dig framtidens styrmodell för ledarskap

Utbildningen ger dig förståelse för skillnaden mellan olika styrmodeller och varför tillit är den framtida styrmodellen. Du lär dig metoder som får dig att gå från detaljkontroll till större handlingsutrymme för dina medarbetare. Utbildningen ger dig insikter i vilka förutsättningar du som ledare behöver skapa i ditt team för att möjliggöra framväxt av tillit. 

Led på ett hållbart sätt genom tillit

Det tillitsbaserade ledarskapet medför utveckling för verksamheten på ett hållbart sätt. Tilliten är central och är ett ansvar för alla. Den utgår från ledningen och cheferna i organisationen. 

Det tillitsbaserade ledarskapet strävar efter att chefer, ledare och medarbetare stimuleras till helhetstänkande och lärande. Du som ledare lär dig att se potentialen i varje individ på ett nytt sätt.

Målgrupp:

Vår utbildning vänder sig till alla som vill lära sig att förstå det tillitsbaserade ledarskapet och lära sig hur man implementerar och arbetar in det i ledningsprocessen.

Utbildningen är anpassad för både offentlig sektor såväl som privata företag.

Målsättning:
Målet är att ge dig ytterligare byggstenar för att konkret utveckla ditt eget ledarskap och en trygghet när du möter olika typer av medarbetare.

Innehåll:

Introduktion i det tillitsbaserade ledarskapet
 • Grunderna i tillitsbaserat ledarskap
 • Hur skiljer sig det tillitsbaserade ledarskapet från andra  ledarskap?
Tillitsbaserade ledarskapet i praktiken
 • Grunderna i hur du går tillväga
 • Att vara chef i en tillitskultur
 • Att vara medarbetare i en tillitskultur
 • Samspelet mellan chefer, ledare och medarbetare
Kritiska faktorer
 • Balansen mellan kontroll och tillitsbaserad styrning
 • Skapa psykologisk trygghet i hela organisationen
 • Tonvikt på tillitskultur och ledarskap
Så bygger du en tillitskultur
 • Chefens olika roller i det tillitsbaserade ledarskapet
 • Medarbetarnas roll i det tillitsbaserade medarbetarskapet
 • Hur skapas trygghet i en organisation?
 • Förändringsledarskap mot det tillitsbaserade
Underhålla en tillitskultur
 • Tillitsbaserad styrning som ett bestående tillstånd
 • Att utveckla verksamheten i en tillitskultur
 • Kvalitetssäkring i den tillitsbaserade styrningen
 • Utveckla och motivera medarbetare
 • Målstyrning med ett tillitsbaserat ledarskap
 • Verktyg och metoder att använda

Deltagaravgift: 10.980 kr per person (exkl. moms). Lunch, fika och dokumentation ingår.

Kurstillfällen:

6-7 okt 2022 i Stockholm

Vill du boka, maila oss på: martin@leveluppartners.se

___________________________

Kursen kan även beställas som företagsanpassad kurs och ges då på plats eller digitalt.

Kontakta oss för diskussion om upplägg, etc.

martin@leveluppartners.se

2-dagars chefsutbildning

Chef för chefer

Som första linjens chef är din uppgift att se till att dina medarbetare löser sina uppgifter och levererar. Som chef för chefer är ditt uppdrag att leda underställda chefers chef- och ledarskap. Utbildningen ger dig kunskap om det indirekt ledarskapets uppdrag och perspektiv.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är ny chef för chefer.

Målsättning:
Målet är att ge dig kunskap och metoder för att leda dina underställda chefer på bästa sätt.

Innehåll:
Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

 • Vad innebär det att vara chef för chefer?
 • Vilken roll har jag nu? Och vilka roller har mina underställda chefer?
 • Att skapa, leda och utveckla sin egen ledningsgrupp
 • Verktyg och metoder för effektiva möten
 • Vattentrappan som modell för visions- och strategiarbete
 • Verksamhetsplanering , inkl. målformulering/-nedbrytning och handlingsplaner
Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare! Välkommen!

Företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans.

Fördelar med anpassad utbildning:

Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar.

Kurstillfällen

Vi arrangerar kursen när det passar er.

Vill du boka eller få en offert? Maila till: martin@leveluppartners.se

2-dagars utbildning för chefer och ledare

Förändringsledning

En sak som relativt ofta saknas i förändringsprojekt är själva förändringsledningen och en plan för hur projektets resultat ska accepteras och användas. Utan förändringsledning kan projektet ta jättelång tid, bli väldigt dyrt eller i värsta fall haverera. Förändringsledning är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från ett nuläge till ett önskat framtida läge. Genom att få organisationen dela att dela bilden av nuläget och förstå varför förändring är nödvändig kan man åstadkomma beteendeförändringar som leder till att uppnådda förändringar blir bestående.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är samordnare, koordinator, teamledare, projektledare, arbetsledare eller liknande och som är intresserad av, planerar eller står i begrepp att genomföra en förändring i verksamheten.

Målsättning:
Målet är att ge dig kunskap och metoder för att genomföra förändring på ett genomtänkt och hållbart sätt.

Innehåll:
Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

 • Förändring – strukturerad förflyttning från nuläge till ett önskat framtida läge
 • Förändringens olika faser
 • Att möta varje fas med rätt typ av ledarskap
 • Effektiv kommunikation – att dela vision och målbild
 • Att ledsaga sig själv och andra genom förändring
 • Coaching i tider av förändring
Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare! Välkommen!

Företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans.

Fördelar med anpassad utbildning:

Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar.

Kurstillfällen

Vi arrangerar kursen när det passar er.

Vill du boka eller få en offert? Maila till: martin@leveluppartners.se

1-dagskurs för chefer

Chefens möten

Tydlighet och ordning och reda är viktiga komponenter i ett gott ledarskap. Utbildningen ger dig konkreta verktyg och metoder för att planera och genomföra effektiva möten.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är relativt ny chef och har gått Ny som chef – steg 1 och Ny som chef – steg 2, alternativ till dig som varit chef ett tag.

Målsättning:
Målet är att ge dig metoder och verktyg för ett strukturerat och tydligt ledarskap.

Innehåll:
Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

 • Mötesteknik
 • Mötesmetodik
 • Mitt bästa sätt att planera och genomföra systematiska möten
 • Rättvisa och jämlika möten
 • Mötesdokumentation
Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare! Välkommen!

Företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans.

Fördelar med anpassad utbildning:

Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar.

Kurstillfällen

Vi arrangerar kursen när det passar er.

Vill du boka eller få en offert? Maila till: martin@leveluppartners.se

1-dagskurs för chefer

Chefskap i praktiken

Men hur gör jag då? Rent konkret? Den här utbildningen tar dig hela vägen från teori, metoder och verktyg till praktik och du får hjälp och stöd i att forma ditt eget ledarskap. Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar och diskussioner.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är chef. Du har gärna gått Ny som chef – steg 1 och Ny som chef – steg 2 eller så har du varit chef ett tag.

Målsättning:
Målet är att ge dig ytterligare byggstenar för att konkret utveckla ditt eget ledarskap.

Innehåll:
Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

 • Ledningsprocesser
 • Att fatta och implementera beslut
 • Att delegera
Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare! Välkommen!

Företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans.

Fördelar med anpassad utbildning:

Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar.

Kurstillfällen

Vi arrangerar kursen när det passar er.

Vill du boka eller få en offert? Maila till: martin@leveluppartners.se

1-dagskurs för chefer

Arbetsmiljö ur chefens perspektiv

Utbildningen ger dig de grunder inom arbetsmiljö som du som chef behöver känna till och behärska.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är chef. Du har gärna gått Ny som chef – steg 1 och Ny som chef – steg 2 eller så har du varit chef ett tag.

Målsättning:
Målet är att ge dig den grundläggande kunskap inom arbetsmiljö du som chef behöver.

Innehåll:
Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

 • Vad säger lagen om arbetsmiljö? (i relation till chefer)
 • Vad har chefen för ansvar?
 • Proaktivt arbete inom arbetsmiljö
 • Årlig systematik
 • Medarbetarengagemang
 • Dokumentation
Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare! Välkommen!

Företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans.

Fördelar med anpassad utbildning:

Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar.

Kurstillfällen

Vi arrangerar kursen när det passar er.

Vill du boka eller få en offert? Maila till: martin@leveluppartners.se

1-dagskurs för chefer

Chefens verktyg – riskanalys

Det finns risker inom alla områden och verksamheter – små som stora. Syftet med en riskanalys är att kontinuerligt använda sig av befintlig och tillgänglig information för att beräkna potentiella risker med hantering av ett system, en produkt, eller tjänst men kan även vara bra att genomföra vid exempelvis organisatoriska förändringar. Genom att tillämpa en riskanalys kan du i din verksamhet avgöra sannolikheten för negativa händelser och dess konsekvenser. Kartläggning av eventuella riskområden gör det enklare att vidta förebyggande åtgärder för att minimera negativa händelser på lång och kort sikt.

Utbildningen ger dig kunskap om hur en riskanalys kan genomföras och tillämpas.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är chef. Du har gärna gått Ny som chef – steg 1 och Ny som chef – steg 2 eller så har du varit chef ett tag.

Målsättning:
Målet är att ge dig kunskap om hur en riskanalys kan genomföras och tillämpas.

Innehåll:
Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

 • Att kartlägga och beskriva processer
 • Att identifiera och beskriva risker
 • Att värdera risker
 • Att utforska och säkerställa bakomliggande orsaker
 • Åtgärder och uppföljning
 • Riskrapport
 • Årlig systematik
Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare! Välkommen!

Företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans.

Fördelar med anpassad utbildning:

Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar.

Kurstillfällen

Vi arrangerar kursen när det passar er.

Vill du boka eller få en offert? Maila till: martin@leveluppartners.se

1-dagskurs för chefer

Chefens verktyg – nulägesanalys

Att genomföra en analys av hinder och möjligheter under t ex planeringsarbetet ger dig en snabb överblick över nuläget och information om vad som behöver utvecklas.

Utbildningen ger dig kunskap om hur olika typer av analys av nuläge kan genomföras och tillämpas.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är chef. Du har gärna gått Ny som chef – steg 1 och Ny som chef – steg 2 eller så har du varit chef ett tag.

Målsättning:
Utbildningen ger dig kunskap och metoder för analys och utveckling av din verksamhet.

Innehåll:
Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

 • Analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT)
 • Hinderbana
 • Kraftfältsanalys
 • Att generera och välja mellan olika alternativa strategier (TOWS)
 • Planering utifrån analysen
 • Årlig systematik
Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare! Välkommen!

Företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans.

Fördelar med anpassad utbildning:

Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar.

Kurstillfällen

Vi arrangerar kursen när det passar er.

Vill du boka eller få en offert? Maila till: martin@leveluppartners.se