Om oss

Läs mer oss på LevelUp Partners

Det är vi som är LevelUp Partners

LevelUp Partners skapades för att kunna hjälpa företag att ta sig till sin nästa nivå. Det handlar inte bara om att skruva på några få saker för att bli lite bättre, utan är som vi alla vet betydligt mer krävande och komplext. Att åstadkomma varaktig förändring inom ett företag innebär utveckling av tre vitt skilda områden; strategi, struktur och kultur. Enskilda managementkonsulter eller konsultbolag har ofta sin styrka i ett av de tre områdena, vilket innebär att det stöd de kan ge i den komplexa förändringsprocessen är begränsat. För de har inte hela bilden. Men eftersom de tre områdena är starkt beroende av varandra behöver utvecklingen ske integrerat, dvs inte inom ett område i taget eller vart och ett för sig parallellt. Så vill vi arbeta.
Tre områden som gäller alla typer av verksamheter, en mängd expertområden inom LevelUp Partners och ett starkt partnerskap med våra kunder ger en integrerad helhet som gör att vi kan leverera något helt annat och mycket mer än vad som hade varit möjligt genom separata utvecklingsspår eller som enskilda konsulter.

Vår vision

Vi tror att riktigt stora, avgörande förbättringar bara kan åstadkommas om alla de tre områdena – strategisk affärsutveckling, strukturell verksamhetsutveckling och kulturell organisationsutveckling – analyseras, hanteras och utvecklas parallellt av personer som både besitter generell kunskap och expertis inom något eller flera av områdena. Därför skapade vi LevelUp Partners! Tre ägare – var och en med generell kunskap och erfarenhet – och dessutom med specifik djupgående expertis inom minst ett av områdena, utgör tillsammans en utvecklingspartner med djupgående helhetsperspektiv.
I vår arbetsmodell analyseras varje nytt uppdrag av oss alla tillsammans utifrån de tre perspektiven kultur, strategi och struktur. Baserat på en sådan helhetsanalys kan vi leverera ett betydligt större värde. Den sammanvägda lösningen styrs inte av någon enskild synvinkel eller expertis eller dess inneboende begränsningar, utan de tre perspektiven samverkar och får lika stort utrymme i arbetet med att hitta den bästa vägen framåt för just dig och din organisation.

Möt teamet

Tillsammans har vi över 20 år som chef i stora och små bolag; över 20 år som managementkonsulter; högskoleutbildning inom naturvetenskap, ekonomi och kommunikation och två doktorsexamina. Dessutom kan vi jobba på både svenska och engelska.