Om oss

Vi och våra partners jobbar hårt för att skapa mer Psykologisk Trygghet, samtidigt som vi vill värna om tydlighet i ledarskapet

Det är vi som är LevelUp Partners

LevelUp Partners skapades för att kunna hjälpa företag att ta sig till sin nästa nivå. Det handlar inte bara om att skruva på några få saker för att bli lite bättre, utan är som vi alla vet betydligt mer krävande och komplext. Att åstadkomma varaktig förändring inom ett företag innebär utveckling av tre vitt skilda områden; strategi, struktur och kultur. Ofta fokuserar man på ett område, och då det man har störst fokus på. Det innebär att effekten av utvecklingsarbetet blir begränsat. För de har inte hela bilden. Men eftersom de tre områdena är starkt beroende av varandra behöver utvecklingen ske integrerat, dvs inte inom ett område i taget eller vart och ett för sig parallellt. Så vill vi arbeta.

Tre områden som gäller alla typer av verksamheter, en mängd expertområden inom LevelUp Partners och ett starkt partnerskap med våra kunder ger en integrerad helhet som gör att vi kan leverera något helt annat och mycket mer än vad som hade varit möjligt genom separata utvecklingsspår eller som enskilda konsulter.

Vår vision

Vi tror att riktigt stora, avgörande förbättringar bara kan åstadkommas om alla de tre områdena – strategisk affärsutveckling, strukturell verksamhetsutveckling och kulturell organisationsutveckling – analyseras, hanteras och utvecklas parallellt av personer som både besitter generell kunskap och expertis inom något eller flera av områdena. Därför skapade vi LevelUp Partners! Fyra ägare – var och en med generell kunskap och erfarenhet – och dessutom med specifik djupgående expertis inom minst ett av områdena, utgör tillsammans en utvecklingspartner med djupgående helhetsperspektiv.

I vår arbetsmodell analyseras varje nytt uppdrag av oss alla tillsammans utifrån de tre perspektiven kultur, strategi och struktur. Baserat på en sådan helhetsanalys kan vi leverera ett betydligt större värde. Den sammanvägda lösningen styrs inte av någon enskild synvinkel eller expertis eller dess inneboende begränsningar, utan de tre perspektiven samverkar och får lika stort utrymme i arbetet med att hitta den bästa vägen framåt för just dig och din organisation.

Möt team LevelUp

Vi är ett team på fyra färgstarka individer med olika kompetenser och olika intresseområden. Hur vi är tar du enklast reda på om vi kan hänga lite med varandra. Hör av dig så hittar vi en tid.