Tillitsbaserat Ledning och Styrning (2 dagar)

Lär dig framtidens styrmodell för ledarskap, ta tillvara medarbetarnas fulla potential och led på ett hållbart sätt genom tillit.

Många organisationer i, framför allt offentlig sektor, men även i privata näringslivet, har de senaste åren befunnit sig i övergången från en mer kontrollbaserad till en tillitsbaserad styrning och ledning. Även om förståelsen för reformens positiva effekter finns, så kan utmaningarna ibland vara stora och innefatta en helomvändning av nuvarande arbetssätt. Nyckeln är att få en djupare kunskap om vad den nya modellen innebär och hur den kan praktiseras i vardagen. Utbildningen ger dig denna kunskap och omfattar såväl teori som konkreta verktyg.

Du lär dig att leda dina medarbetare genom tillit, vilket frigör deras potential och ökar både prestationer och arbetsglädje. Du får tillgång till metoder för att gå från detaljkontroll till större handlingsutrymme för dina medarbetare. Du får kunskap om vilka förutsättningar du som ledare behöver skapa i ditt team för att möjliggöra framväxt av tillit. Du får med dig funktionella och direkt användbara metoder för att införa det tillitsbaserade ledarskapet i din organisation.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer på alla nivåer i organisationer som vill styra och leda med tillit som grund. Den är framtagen för dig som vill förstå hur det tillitsbaserade ledarskapet är uppbyggt och fungerar. Du vill få praktisk information och tillgång till metoder som visar hur du kan implementera tillit som styrprincip i din verksamhet.

Utbildningen passar för såväl offentlig som privat sektor.

Målsättning

Målet är att ge en fördjupad insikt i hur du kan använda tillit som bas i planeringen, uppföljningen och utvecklingen av verksamheten.

Du lär dig bland annat:

• vad det innebär i praktiken att leda med tillit

• teorierna bakom modellen för tillitsbaserat ledarskap

• etablering av tillitsbaserad kultur på arbetsplatsen

• att implementera modellen i din egen grupp

• lyckas med intern kommunikation

• använda en ny modell för förändringsledning

Innehåll

VARFÖR JOBBA MED TILLIT?

 • De viktiga principerna

VAD BEHÖVER FÖRÄNDRAS OCH HUR?

 • Planering och uppföljning i en tillitsbaserad miljö

ATT ETABLERA TILLITSBASERAD KULTUR PÅ ARBETSPLATSEN

 • Organisatoriska förutsättningar
 • Självledarskapets betydelse
 • Chefens roll

FRÅN MEDARBETARSKAP TILL MEDLEDARSKAP, METODIK

 • Den röda tråden från individen till de övergripande målen
 • Behövs chefen när ansvaret flyttas ut till medarbetarna?

INTERN KOMMUNIKATION – DEN AVGÖRANDE FRAMGÅNGSFAKTORN

 • Möteskultur och mötesstruktur
 • Informationsflöden och dialoger
 • Chefens kommunikation, de viktiga samtalen

GEMENSAMT SYFTE SOM MOTOR OCH MOTIVATIONSKRAFT

 • Vad kommunicerar ett tydligt syfte? Utåt- och inåt perspektiv
 • Meningsfullhet i arbetet – en känsla att sträva efter
 • Hur skapar man framgångsrika team?

FÖRÄNDRINGSLEDNING, NY MODELL

 • Förändringsledning – ett begrepp som är på utdöende
 • Nu vänder vi på förändringskurvan!
 • Organisera för förändring istället för att förändra organisationen

 

Denna kurs genomförs i samarbete med Hjärtum Utbildning AB.

Deltagaravgifter

11.995:- SEK + moms per deltagare

Öppna kurstillfällen alternativt företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans. Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar. Kontakta oss för prisförslag.

Kommande kurstillfällen

8 – 9 feb. 2024 Stockholm

7-8 mars 2024, Göteborg

23-24 april 2024, Malmö

21-22 maj 2024, Stockholm

Vill du veta mer?

Vill du boka eller har du några frågor kring Tillitsbaserat Ledning och Styrning (2 dagar) eller någon av våra andra kurser?