Kurser

Tillitsbaserat Ledning och Styrning (2 dagar)

Lär dig framtidens styrmodell för ledarskap, ta tillvara medarbetarnas fulla potential och led på ett hållbart sätt genom tillit.
Tillitsbaserat ledarskap är ett ledarskap som tar till vara medarbetarnas fulla potential på ett bättre sätt än hos ett mer kontrollerande ledarskap.

Ta tillvara medarbetarnas fulla potential
Tillitsbaserat ledarskap är ett ledarskap som tar till vara medarbetarnas fulla potential på ett bättre sätt än vad ett mer kontrollerande ledarskap gör. Det väcker den inre motivationen hos medarbetarna i en organisation och får människor att växa och utvecklas.

Lär dig framtidens styrmodell för ledarskap
Utbildningen ger dig förståelse för skillnaden mellan olika styrmodeller och varför tillit är den framtida styrmodellen. Du lär dig metoder som får dig att gå från detaljkontroll till större handlingsutrymme för dina medarbetare. Utbildningen ger dig insikter i vilka förutsättningar du som ledare behöver skapa i ditt team för att möjliggöra framväxt av tillit. 

Led på ett hållbart sätt genom tillit
Det tillitsbaserade ledarskapet medför utveckling för verksamheten på ett hållbart sätt. Tilliten är central och är ett ansvar för alla. Den utgår från ledningen och cheferna i organisationen. 

Det tillitsbaserade ledarskapet strävar efter att chefer, ledare och medarbetare stimuleras till helhetstänkande och lärande. Du som ledare lär dig att se potentialen i varje individ på ett nytt sätt.

Målgrupp

Vår utbildning vänder sig till alla som vill lära sig att förstå det tillitsbaserade ledarskapet och lära sig hur man implementerar och arbetar in det i ledningsprocessen.

Utbildningen är anpassad för både offentlig sektor såväl som privata företag.

Målsättning

Målet är att ge dig ytterligare byggstenar för att konkret utveckla ditt eget ledarskap och en trygghet när du möter olika typer av medarbetare.

Innehåll

 • Introduktion i det tillitsbaserade ledarskapet
  • Grunderna i tillitsbaserat ledarskap
  • Hur skiljer sig det tillitsbaserade ledarskapet från andra  ledarskap
 • Tillitsbaserade ledarskapet i praktiken
  • Grunderna i hur du går tillväga
  • Att vara chef i en tillitskultur
  • Att vara medarbetare i en tillitskultur
  • Samspelet mellan chefer, ledare och medarbetare
 • Kritiska faktorer
  • Balansen mellan kontroll och tillitsbaserad styrning
  • Skapa psykologisk trygghet i hela organisationen
  • Tonvikt på tillitskultur och ledarskap
 • Så bygger du en tillitskultur
  • Chefens olika roller i det tillitsbaserade ledarskapet
  • Medarbetarnas roll i det tillitsbaserade medarbetarskapet
  • Hur skapas trygghet i en organisation?
  • Förändringsledarskap mot det tillitsbaserade
 • Underhålla en tillitskultur
  • Tillitsbaserad styrning som ett bestående tillstånd
  • Att utveckla verksamheten i en tillitskultur
  • Kvalitetssäkring i den tillitsbaserade styrningen
  • Utveckla och motivera medarbetare
  • Målstyrning med ett tillitsbaserat ledarskap
  • Verktyg och metoder att använda

Deltagaravgifter

 • Klassrumskurs 10.980 kr exkl moms

  Lunch, fika och dokumentation ingår.

Kommande kurstillfällen

26 – 27 okt. 2023 Stockholm

8 – 9 feb. 2024 Stockholm

Kursen kan även beställas som företagsanpassad kurs och ges då på plats eller digitalt. Kontakta oss för diskussion om upplägg, etc.

Vill du veta mer?

Vill du boka eller har du några frågor kring Tillitsbaserat Ledning och Styrning (2 dagar) eller någon av våra andra kurser?