The LevelUp Way

Coaching & Chefstöd OnDemand

Våra chefsrådgivare och coacher kan hjälpa dig på olika sätt med både chefstöd och coaching.

Vi arbetar med utveckling för individen inom båda dessa fält. Ibland är coaching att föredra, ibland handlar det om rent chefstöd i olika situationer.  Vill du bolla vilket stöd som passar dig bäst så vill vi gärna att du hör av dig, så kan vi unmdersöka tillsammans vad som skulle unna vara den bästa lösningen för dig.

Vi har flera olika coaching- och chefstödspaket.

Här kan du se lite hur vi delar upp dessa fält:

Coaching:

Här jobbar vi med att uppnå specifika personliga eller professionella mål via feedback, vägledning och hjälp till viktiga insikter. Arbetet är typiskt inriktad på att utveckla individen genom att öka självmedvetenheten, identifiera och övervinna hinder, samt utveckla nya färdigheter och beteenden.

  1. Personlig utveckling: Coaching hjälpa dig att bli mer medveten om dina styrkor, svaga punkter och möjligheter till förbättring.
  2. Måluppfyllelse: Genom att arbeta med en LevelUp-coach kan du definiera och arbeta mot att uppnå dina mål på ett strukturerat och effektivt sätt.
  3. Förbättrad prestation: Coaching kan leda till bättre arbetsprestation genom att utveckla nödvändiga färdigheter och strategier.

Chefstöd:

Chefstöd innebär att du får en chefsrådgivare från LevelUp som alltid finns där när du vill bolla något eller står inför en utmaning eller ett problem.

  1. Ökad arbetsnöjdhet: En chef som upplever att det finns professionellt stöd till hands och ett tryggt forum att testa sina idéer i är oftast mer nöjd med sitt arbete och engagerad i sitt chefsuppdrag.
  2. Professionell utveckling: Chefstöd ger dig tillgång till goda råd och idéutveckling i alla tänkbara situationer. Det ökar dina möjligheter att utvecklas, både professionellt och i din karriär.
  3. Förbättrad arbetsprestation: Ett bra chefstöd ger inspiration och förbättrar din arbetsprestation. Istället för att på egen hand försöka hitta bra lösningar kan du göra det i samråd med en av oss på LevelUp. Det spar tid och ger dig ökad trygghet i ditt chefsuppdrag.

Både coaching och chefstöd spelar en viktig roll i att skapa en positiv arbetsmiljö och främja en kultur av kontinuerligt lärande och utveckling inom en organisation.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag?

Vill ni ha hjälp att ta ert företag till nästa nivå? Kom till oss så hittar vi lösningen som passar just er!