Navigera i akademin 2 dagar

Här får du en djup förståelse för hur ett universitet fungerar i praktiken

Många upplever att det är svårt att komma som ny medarbetare till ett universitet eller en högskola och att det kan ta lång tid att förstå organisationen, den akademiska kulturen och den kollegiala styrningen. 

Att vara t.ex. ekonom, HR-partner eller bibliotekarie på ett universitet eller högskola är inte sällan väsenskilt från att arbeta i ett företag, kommun eller annan organisation. Med komplexa organisationsstrukturer, annorlunda karriärstegar och ibland svårförståeliga beslutsvägar är universitetet en spännande men i stycken utmanande arbetsplats. 

Den här kursen erbjuder en resa genom den akademiska kulturen och ger den kunskap och förståelse som krävs för att vara ett uppskattat och värdefullt stöd.

I kursen utforskar vi akademins olika komponenter; utbildning, forskning, innovation, samverkan och nyttiggörande med målet att tillsammans förstå hur akademisk stödverksamhet samverkar med kärnverksamheten för att skapa nya höjder av akademisk excellens. 

Frågor som diskuteras och får sina svar är till exempel: Vad är egentligen skillnaden mellan ett universitet och ett företag? Vad innebär akademi och vad är en fakultet? Vad gör en forskare? Hur ser en lärares villkor ut? Vad är en doktorand (en postdoc, en foass) och vad gör en sådan? Hur tas beslut på universitet och högskolor? Var kommer pengarna ifrån? Vad är overhead och vem sätter den?

Och så förstås: Vad är verksamhetsstödets uppdrag, hur finansieras det och hur blir stödet relevant?

Vi kommer att jobba mycket med reflektioner och samtal kring konkreta och verklighetsförankrade case och blanda presentationer med workshop-moment och gruppdiskussioner.

Oavsett hur ditt universitet eller din högskola är organiserad så är den här kursen värdefull för dig!

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar i förvaltning/verksamhetsstöd eller bibliotek på ett universitet eller en högskola. Du kan vara medarbetare, ledare eller linjechef och arbeta på universitetsnivå, på en fakultet, institution, centrumbildning eller på biblioteket.

Kursen kan fungera som ett komplement till universitetets egna onboarding av nyanställda men passar även dig som arbetat en längre tid i eller nära akademin.

Målsättning

Diskuteras och sätts av kursledare och beställare tillsammans.

Innehåll

Diskuteras och sätts av kursledare och beställare tillsammans.

Deltagaravgifter

Anpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans. Vi anpassar kursens innehåll utifrån era behov eller utmaningar. Välkomna att kontakta oss för prisförslag.

Kommande kurstillfällen

Vi arrangerar kursen när det passar er.

Vill du veta mer?

Vill du boka eller har du några frågor kring Navigera i akademin 2 dagar eller någon av våra andra kurser?