Mellanchefens excellens 2 dagar

Framgångsrik ledning genom andra chefer

Snårig internkommunikation, konflikter som uppstår och behöver hanteras, den ständiga balansgången mellan det operativa och det strategiska… Mellanchefens vardag är tuff och fylld med utmaningar som kräver exceptionella färdigheter och kompetens.

Vår kurs för mellanchefer adresserar alla dessa områden och ger dig de verktyg och strategier du behöver för att framgångsrikt arbeta i ledningens mellanskikt. Lär dig att förstå människor, leda genom andra, kommunicera effektivt och hantera konflikter konstruktivt, navigera genom komplexa strategier och mycket mer.

Bli framgångsrik ledare och bidra till organisationens framgång – gå kursen hos oss och ta ditt ledarskap till nästa nivå

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef på mellannivån, någonstans mellan högsta ledningen och första linjechefen. Du vill utveckla och förbättra dina ledarskapsfärdigheter och förmågan att navigera genom olika mer eller mindre komplexa organisationer.

För att säkerställa en enhetlig och effektiv ledningsstruktur uppmuntrar vi även att mellanchefens underchefer, inklusive förstalinjechefer och teamledare, deltar i kursen tillsammans med mellanchefen. Det främjar en samsyn och gemensam kompetens inom hela ledningsteamet, vilket i sin tur stärker organisationens övergripande ledningskapacitet.

Utbildningen passar för såväl offentlig som privat sektor.

Målsättning

Deltagarna lär sig grunderna i att sig skapa och effektivt leda en stark och samarbetsinriktad ledningsgrupp och hur man kan säkerställa att den spelar en central roll i organisationens beslutsfattande och strategiska process.

Mellanchefer och deras underchefer utrustas med de nödvändiga ledarskapsverktygen och strategierna för att bemästra komplexa utmaningar i vardagen. 

Innehåll

MELLANCHEFENS ROLL, ANSVAR OCH MANDAT
• Vad förväntas av dig i rollen som mellanchef? Vilka ansvarsområden ingår?
• Balansen mellan ansvar och mandat – vikten av gynnsamma organisatoriska förutsättningar
• Ledarskapet på mellannivån; tydlighet, anpassningsbarhet, integritet, tillit
• Självledarskapets betydelse

VAD ÄR STRATEGISKT LEDARSKAP?
• Helhetsperspektivet – systemsynsätt
• Att främja strategiskt tänkande och målinriktad planering för att framgångsrikt leda sitt team/avdelning. Planering och uppföljning, den ”röda tråden”
• Långsiktigt relationsbyggande; nervsystemet i organisationen. Samarbetsinriktad ledningsstruktur.

LEDNINGSGRUPPSARBETE
• Ledningsgruppens roll och ansvar och dess betydelse som en beslutsfattande funktion inom organisationen.
• Transparent och tydlig beslutsprocess. Samarbete och konsensus i besluten.
• Bygga, utveckla och stärka ledningsgruppen

LEDNINGSKOMMUNIKATION
• Att etablera förtroende genom noggrant planerad kommunikation
• Mellanchefen som en kommunikationskanal
• Styrningens ”timglas”

KONFLIKTHANTERING
• Effektiva strategier för att hantera konflikter och skapa ett positivt arbetsklimat.

LAGEFTERLEVNAD
• Vikten av att följa lagar och föreskrifter i sin chefsroll.
• Systematiskt arbetsmiljöarbete; hur långt sträcker sig mellanchefens ansvar?

FÖRÄNDRINGSLEDNING, NY MODELL
• Nu vänder vi på förändringskurvan!
• Förändringsledning – ett begrepp som är på utdöende. Organisera för förändring i stället för att förändra organisationen.

Deltagaravgifter

11.995 SEK + moms per deltagare. 

Öppna kurstillfällen alternativt företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans. Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar. Kontakta oss för prisförslag.

Kommande kurstillfällen

5-6 mars 2024, Göteborg

Vill du veta mer?

Vill du boka eller har du några frågor kring Mellanchefens excellens 2 dagar eller någon av våra andra kurser?