Leda förändring

Vikten av starka team
En sak som relativt ofta saknas i förändringsprojekt är själva förändringsledningen och en plan för hur projektets resultat ska accepteras och användas. Utan förändringsledning kan projektet ta jättelång tid, bli väldigt dyrt eller i värsta fall haverera.

Förändringsledning är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från ett nuläge till ett önskat framtida läge. Genom att få organisationen dela att dela bilden av nuläget och förstå varför förändring är nödvändig kan man åstadkomma beteendeförändringar som leder till att uppnådda förändringar blir bestående.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är samordnare, koordinator, teamledare, projektledare, arbetsledare eller liknande och som är intresserad av, planerar eller står i begrepp att genomföra en förändring i verksamheten.

Målsättning

Målet är att ge dig kunskap och metoder för att genomföra förändring på ett genomtänkt och hållbart sätt.

Innehåll

Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

  • Förändring – strukturerad förflyttning från nuläge till ett önskat framtida läge
  • Förändringens olika faser
  • Att möta varje fas med rätt typ av ledarskap
  • Effektiv kommunikation – att dela vision och målbild
  • Att ledsaga sig själv och andra genom förändring
  • Coaching i tider av förändring

Deltagaravgifter

Företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans. Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar. Kontakta oss för prisförslag.

Kommande kurstillfällen

Vi arrangerar kursen när det passar er.

Vill du veta mer?

Vill du boka eller har du några frågor kring Leda förändring eller någon av våra andra kurser?