kvalitet i LSS 2 dagar

Så här kvalitetssäkrar du en LSS-verksamhet i praktiken

LSS-tjänster med hög kvalitet

Att leverera tjänster med hög kvalitet gör oss människor stolta och nöjda. Det är extra sant när vi arbetar för att garantera att personer med funktionsnedsättningar får goda levnadsvillkor och den hjälp de behöver i det dagliga livet.

Den nya standarden från SIS för kvalitet i LSS-boenden för vuxna är framtagen för att bidra till att tydliggöra kvaliteten för den enskilde brukaren.

Kvalitetsarbetet startar i ledningen

Det systematiska kvalitetsarbetet är en löpande och strategisk ansträngning som kräver ett starkt engagemang. Det utgår från ledningen och cheferna i organisationen och hela personalen har sedan ett gemensamt ansvar att bidra till utveckling av kvaliteten. Kvalitetssäkring ger en enklare och tryggare vardag utan onödigt energiläckage.

Målet är att säkerställa att organisationen levererar värde och uppfyller sina mål och sina brukares förväntningar på ett pålitligt sätt över tid.

Är du ledare eller chef inom en LSS-verksamhet?

Den här utbildningen ger dig förståelse för hur man bygger upp, implementerar och underhåller ett systematiskt kvalitetsarbete. Den utgår från verksamhetens syfte, ger dig ett strategiskt perspektiv på kvalitet och struktur och hjälper dig därtill att initiera arbetet mot en äkta kvalitetskultur.

Utbildningen ger dig verktygen för hur du som ledare skapar medvetenhet i ditt team om kvalitetsarbetets värde för brukaren och personalen.

Viktiga aspekter av kvalitetsarbete

Utbildningen kommer att behandla viktiga komponenter i kvalitetsarbete som målformulering, planering, genomförande, kompetensutveckling, uppföljning, åtgärder och förbättringar.

Ett robust kvalitetssystem som vilar på kompetens, systematik och involvering och omfattar samtliga verksamhetsdelar möjliggör kvalitetssäkring och ger en enklare och tryggare vardag utan onödigt energiläckage.

Målgrupp

Vår utbildning vänder sig till alla som vill lära sig att förstå och implementera systematiskt kvalitetsarbete i en LSS-verksamhet och hur det kan införlivas i ledningsprocessen.

Utbildningen är anpassad för chefer och ledare i offentlig sektor såväl som hos privata utförare.

Utbildningen är även lämplig för leverantörer och beställare samt kommuner som beviljar insatser inom LSS-boende.

Målsättning

Målet är att ge dig insikter och byggstenar för att konkret utveckla och upprätthålla er organisations systematiska kvalitetsarbete.

Innehåll

 • Introduktion till kvalitetsarbete
  • Vad är kvalitet?
 • Första standarden för LSS-verksamheter
  • Vad betyder det att det finns en standard?
  • Vad innehåller standarden?
  • Vad är kvalitet i en LSS-verksamhet?
  • Hur ska man förstå och arbeta utifrån standarden?
 • Kvalitetssystem och kvalitetssäkring
  • Grunderna i kvalitetsarbete
  • Allt börjar med verksamhetens syfte och värdegrund
  • Kvalitetssystemets delar
 • Att bygga och verka i en kvalitetskultur
  • Chefens olika roller i det systematiska kvalitetsarbetet
  • Medarbetarnas roll i det systematiska kvalitetsarbetet
  • Samspelet mellan chefer, ledare och medarbetare
  • Förändringsledarskap mot en kvalitetskultur
 • underhåller du en kvalitetskultur
  • Kvalitet som ett bestående tillstånd
  • Att utveckla verksamheten i en kvalitetskultur
  • Uppföljning och kvalitetssäkring
  • Verktyg och metoder att använda

Deltagaravgifter

2-dagarskurs

Klassrumskurs 10 980 kr exkl moms per deltagare.

Lunch, fika och dokumentation ingår.

Vill ni ha kursen hos er så offererar vi gärna.

Kommande kurstillfällen

Vi anordnar kursen när och där det passar er.

Vill du veta mer?

Vill du boka eller har du några frågor kring kvalitet i LSS 2 dagar eller någon av våra andra kurser?