AI som stöd i undervisning 1 dag

Från planering till examination

För dig som lärare kan AI som stöd i din undervisning automatisera administrativa uppgifter, frigöra din tid för mer personlig interaktion med studenter/elever. Dessutom kan AI ge omedelbar feedback, vilket hjälper studenter/elever att förstå och korrigera misstag i realtid. Genom att kombinera AI med traditionell undervisning kan vi skapa en mer engagerande och effektiv undervisning i det pedagogiska rummet, både fysiskt och digitalt.

Det här är en kurs som är oerhört dynamisk. Den utvecklas i en extrem takt givet det ämne den handlar om. Inom AI går utvecklingen oerhört fort. Den här kursen kommer ge dig en förståelse för hur du kan tänka som lärare för att bli mer adaptiv i AI-landskapet. Det innebär att du får en djupare förståelse för hur detta landskap fungerar och utvecklas.

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till lärare och pedagoger som är nyfiken på hur AI kan ge dem möjligheter att utveckla det pedagogiska rummet. Eller om du bara vill förstå AI bättre kopplat till din undervisning.

Mål

Att ge deltagarna insikt i hur AI kan integreras i alla delar av undervisningen, med särskild fokus på chatbots och teknik för text-till-bild.

Kursen syfte och värde: Många lärare är omedvetna om de möjligheter som AI erbjuder inom undervisning. Denna kurs syftar till att belysa hur AI kan vara ett kraftfullt verktyg för att höja kvaliteten på undervisningen och öka studenternas engagemang, samtidigt som vi tar upp de risker och utmaningar som AI medför.

Pedagogiskt fokus: Kursen grundar sig på aktuell forskning kring hur elever och studenter lär sig. Med denna kunskap som grund anpassar vi de pedagogiska uppläggen till den nya verkligheten där AI-verktyg är tillgängliga för alla, och säkerställer att dessa verktyg används på ett sätt som främjar effektivt lärande.

Innehåll

Vad är AI?

 • Grundläggande definition av AI: En introduktion till AI, dess huvudkomponenter och de tekniker som ligger till grund.
 • Kort historik och utveckling av AI: En översikt över AI:s resa från dess begynnelse till dagens avancerade teknologier.
 • Exempel på hur AI används i vardagen: Belysning av AI:s inverkan i vår dagliga tillvaro, från rekommendationer till röstassistenter.

Introduktion till AI i Undervisningen.

 • Vad innebär det att införliva AI i undervisningen?
 • Översikt över Biggs konstruktiva länkning och hur AI kan integreras där.

Diskussion

Hur har deltagarna tidigare använt teknik i sin undervisning? Vilka utmaningar och möjligheter har de stött på? Denna diskussion låter deltagarna reflektera över sina egna erfarenheter och dra nytta av insikter från andra deltagare.

Använda Chatbots i Undervisningen

 • Introduktion till chatbots och deras möjligheter i undervisning.
 • Hur kan chatbots hjälpa till att besvara vanliga frågor från studenter, ge feedback och underlätta kommunikation?
 • Hur kan lärare med hjälp av AI skapa material på olika nivåer?
 • Vilka andra kreativa läraraktiviteter kan AI bidra med?

AI och Examination

 • Möjligheter med AI inom examination?
 • Hur kan studenter/elever använda AI vid examinationer och vilka fuskförebyggande åtgärder behövs?
 • Begränsningar och utmaningar med AI.
 • Det finns redan idag många kända exempel på fusk med hjälp av AI. I denna del av kursen diskuterar vi hur man kan se AI som en resurs snarare än ett hot, samt ta upp etiska aspekter, tekniska begränsningar och mänsklig interaktion.
 • Diskussion där deltagarna reflekterar kring AI inom examination.

Avslutning och reflektion

 • Sammanfattning av dagens insikter.
 • Deltagarna delar med sig av sina reflektioner och feedback.

Deltagaravgifter

Kursavgift:     8.995:- per deltagare    (6 deltagare eller fler offereras)

Kursen arrangeras även inhouse hos er och offereras separat.

Kursdatum

2024-02-08  Stockholm

2024-04-18   Stockholm

2024-05-23  Stockholm

2024-06-11    Stockholm

Kursledare:     Andreas Åberg – Grundare till AI-Skolan

Mer om kurs och upplägg

Kurslokal meddelas i god tid innan kursen.

Inhouse-kurser håller vi i hela Sverige.

Deltagarna får kursdokumentation och sammanställning från kursens workshops.

Vill du veta mer?

Vill du boka eller har du några frågor kring AI som stöd i undervisning 1 dag eller någon av våra andra kurser?