Våra Kurser

2-dagars ledarskapsutbildning

Förändringsledning Som direkt linjechef är din uppgift att se till att dina medarbetare löser sina uppgifter och levererar. Som chef för chefer är ditt uppdrag att leda underställda chefers chef- och ledarskap. Utbildningen ger dig kunskap om det indirekt ledarskapets uppdrag och perspektiv. Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är chef eller ledare och som är intresserad av, planerar eller står i begrepp att genomföra en förändring i verksamheten. Målsättning: Målet är att ge dig kunskap och metoder för att genomföra förändring på ett genomtänkt och hållbart sätt. Innehåll: Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som: Strukturerad förflyttning från nuläge till ett önskat framtida läge Förändringens olika faser Att möta varje fas med rätt ledarskap Att ledsaga sig själv och andra genom förändring Coaching i tider av förändring Delad vision, målformulering och effektiv kommunikation Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare! Välkommen!
Kursavgift max 16 deltagare 30.000 kr (exkl. moms). Dokumentation ingår i avgiften. Hotell och resor tillkommer. Kurstillfällen Kursen hålls som företagsanpassade kurs. På plats eller digitalt. Vill du boka så skicka ett mail till: info@leveluppartners.se