Kurser

Chefens verktyg – riskanalys (1 dag)

Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare.
Det finns risker inom alla områden och verksamheter – små som stora. Syftet med en riskanalys är att kontinuerligt använda sig av befintlig och tillgänglig information för att beräkna potentiella risker med hantering av ett system, en produkt, eller tjänst men kan även vara bra att genomföra vid exempelvis organisatoriska förändringar.

Genom att tillämpa en riskanalys kan du i din verksamhet avgöra sannolikheten för negativa händelser och dess konsekvenser. Kartläggning av eventuella riskområden gör det enklare att vidta förebyggande åtgärder för att minimera negativa händelser på lång och kort sikt.

Utbildningen ger dig kunskap om hur en riskanalys kan genomföras och tillämpas.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef. Du har gärna gått Ny som chef – steg 1 och Ny som chef – steg 2 eller så har du varit chef ett tag.

Målsättning

Målet är att ge dig kunskap om hur en riskanalys kan genomföras och tillämpas.

Innehåll

Du får bland annat med dig kunskap och verktyg inom områden som:

  • Att kartlägga och beskriva processer
  • Att identifiera och beskriva risker
  • Att värdera risker
  • Att utforska och säkerställa bakomliggande orsaker
  • Åtgärder och uppföljning
  • Riskrapport
  • Årlig systematik

Deltagaravgifter

Företagsanpassad utbildning – hos er, hos oss eller på distans. Vi anpassar kursens innehåll utifrån era utmaningar. Kontakta oss för prisförslag.

Kommande kurstillfällen

Vi arrangerar kursen när det passar er.

Vill du veta mer?

Vill du boka eller har du några frågor kring Chefens verktyg – riskanalys (1 dag) eller någon av våra andra kurser?